Ajankohtaista

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi edellä

Nortech haluaa pitää huolta työntekijöidensä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Yksi tapa toteuttaa tätä tavoitetta on tarjota työntekijöille mahdollisuus osallistua lisäkoulutuksiin, jotka liittyvät mm. työturvallisuuteen, ensiapuun tai oman osaamisen kasvattamiseen.

Koulutus on erittäin tärkeää, sillä työpaikan turvallisuus on ensiarvoisen tärkeä asia Notechille, mutta ennen kaikkea kaikille työntekijöille. Nortechin työntekijöilleen tarjoamat koulutukset, kuten alkusammutus, työturvallisuus ja tulityökortti, auttavat heitä ymmärtämään, miten toimia erilaisissa hätätilanteissa ja ennaltaehkäisemään riskejä työpaikalla. Oman osaamisen kasvattaminen lisäkoulutuksilla on myös erittäin tärkeää niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Lisäkouluttautumisen avulla työntekijöille annetaan mahdollisuus kehittää omia taitoja, kasvamaan urapolulla, pysymään ajan tasalla muuttuvassa työympäristössä ja kehittymään henkilökohtaisesti.

Koulutusmahdollisuudet voivat vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden ammattitaitoon ja motivaatioon. Kun työntekijät tuntevat, että he saavat kehittää taitojaan ja että heidän osaamisestaan välitetään, he voivat olla entistä motivoituneempia tekemään työnsä hyvin ja kehittymään urallaan. Nortechin panostus työntekijöiden koulutukseen on siis hyödyllinen kaikille osapuolille. Työntekijät voivat oppia uusia taitoja ja tuntea itsensä turvallisemmiksi työpaikalla, kun taas yritys voi varmistaa, että työntekijöillä on turvallisempi ja kannustavampi työympäristö.

Yrityksen, joka välittää henkilökunnastaan ja haluaa panostaa heidän hyvinvointiinsa, on todella kannustettavaa. Toivottavasti muut yritykset seuraavat Nortechin esimerkkiä ja tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää taitojaan ja tuntea olonsa turvalliseksi työpaikalla.

Scroll to Top