Ajankohtaista

”Niin, mitä te siellä Nortechilla oikein teette?”

Joskus on hyvä kerrata perusasioita ja kertoa niitä ihan ääneenkin. Suomalaisia yrityksiä moititaan usein siitä, ettei yritystä osata markkinoida. Yleisesti puhutaan, että insinöörit keskittyvät enemmän teknisiin asioihin, eivätkä osaa tehdä kauppaa. Markkinointi-ihmiset taas välillä maalaavat sellaisia unelmakuvia, ettei niillä ole totuuden kanssa edes hirveästi tekemistä. Pitäisi siis löytää tässäkin se kultainen keskitie, jotta asiakkaat ja ihmiset ymmärtävät, mitä yrityksissä oikein oikeasti tehdään.

Nortech on alihankintakoneistamo, jossa on n. 40 erilaista työstökonetta. Alihankinta tarkoittaa sitä, että Nortechilla ei ole omia tuotteita, vaan teemme muille yrityksille tuotteita tai niiden osia heidän piirustuksillaan. Koneistaminen taas tarkoittaa sitä, että kappaleesta poistetaan materiaalia joko sorvaamalla tai jyrsimällä, jotta se saadaan siihen muotoon, joka asiakkaan piirustuskuvissa sille on määrätty. Koneistaminen tehdään työstökoneilla, jotka ovat tänä päivänä yleensä tietokoneohjattuja ja joiden ns. työstöradat määrätään numeerisilla ohjauksilla. Toisin sanoen koodaamalla. Tästä tulee myös sana CNC (Computer Numerical Control). Koneistettavan kappaleen muodot voivat vaihdella pyöreistä neliskanttisiin ja, esimerkiksi valamalla tehdyissä teräksissä, oikeastaan minkälaiseen muotoon vain. Kappaleen loppusijoittamisesta on kiinni se, kuinka tarkka ko. osan on oltava, jotta se toimii siinä tarkoituksessa, mihin se on suunniteltu. Esimerkiksi moottorin erilaisia osia tehtäessä on selvää, että osien tarkkuus on oltava kansankielellä ”just eikä melkein”. Näin ollen kappaleelle on määrätty piirustuksiin koneistuksille toleranssi, jonka sisällä tietty koneistusmitta on oltava.

”Koneistajien ammattitaito on A ja O kilpailukyvyn kannalta, vaikka automaatio koko ajan kehittyykin.

Nortechin tarkimmat kappaleet tehdään millin tuhannesosien tarkkuudella, jolloin maalaisjärkikin sanoo, että koneistajan on todella osattava oma työnsä! Hänen on ymmärrettävä esimerkiksi monimuotoisen kappaleen kiinnittäminen siten, että työstökoneella päästään haluttuihin toleransseihin. Mittoihin pääsemiseksi on vielä ymmärrettävä koodaaminen ja niin sanottu menetelmäkehitys eli se, kuinka kappale kannattaa jatkossa koneistaa, jotta sen tekeminen olisi mahdollisimman tehokasta laatukriteerit täyttäen. Unohtamatta tietenkään myös sitä, että kone, jolla kappale työstetään, on yleensä satojen tuhansien eurojen arvoinen ja väärinkäytöllä kovin rikkoontumisherkkä. Yhteenvetona voisi siis sanoa, että koneistajien ammattitaito on A ja O kilpailukyvyn kannalta, vaikka automaatio asian ympärillä koko ajan kehittyykin. Toivottavasti näitä koulutettavia koneistajia saataisiin Suomeen vain lisää, sillä ala on ainakin mielenkiintoinen!

Koneistettava materiaali on yleensä koneistamoilla jonkinlaista metallia, mutta se voi olla myös vaikkapa muovia tai puutyöstökoneilla tietysti myös puuta. Mikäli koneistetaan ns. normaalia rautaa, niin koneistamo yleensä ostaa tämän materiaalin itse esim. erilaisina salkoina, putkina tai vaikkapa polttoleikkeinä. Näitä materiaaleja saa yleisesti useasta paikkasta, joten materiaalinhankinta, ja erityisesti materiaalinhallinta, sekä siihen liittyvä logistiikka, eivät ole ongelma monellekaan koneistamolle. Sitten, kun työstettävä kappale tehdäänkin ns. valusta, asia hankaloituu. Ensinnäkin valuterästen koneistaminen on ns. normaalia rautaa/terästä haastavampaa, koska itse materiaali ei ole niin tasalaatuista, poistettava materiaali sotkee työstökonetta enemmän ja sen muoto voi olla varsin monimutkainen kiinnitettävä. Toinen, ja ehkä se suurin haaste, liittyy sitten valujen materiaalinhallintaan, joka onkin se selkeä Nortechin kansainvälinen vahvuus! Sanallisesti tätä asiaa on hankala lyhyesti avata, mutta juttuun liittyvään kuvaan on kiteytetty se toimintatapa, jolla Nortech eroaa kilpailijoistaan. Teemme siis asiakkaidemme puolesta työtä, joka normaalisti kuuluisi heille. Tälläkin hetkellä Nortech ostaa ja varastoi koneistettavia valuja mm. Kiinasta, Intiasta, Saksasta, Tsekistä, Virosta, sekä totta kai, myös Suomesta.

Materiaalinhallintaan panostaminen on näkynyt konkreettisella tasolla tänä vuonna siinä, että Nortechin Marttilantien hallin yhteyteen on rakennettu erillinen uusi varastohalli, jotta voimme palvella asiakkaitamme jatkossa entistä paremmin kasvavan valumäärän myötä. Emme olekaan siis ”pelkkä” koneistamo. Varastoinnin lisäksi voimme tarvittaessa vielä käyttää omaa alihankintaketjuamme asiakkaan hyväksi esim. pintakäsittelyjen osalta.

Olemme kokonaisvaltainen kumppani asiakasyrityksillemme, joiden kanssa tehdään tulevaisuutta yhdessä, kuten sloganimmekin kertoo. LET´S MAKE THE FUTURE TOGETHER.

Scroll to Top