Vi arbetar med

Skärande bearbetning

Vår produktion bygger på skärande bearbetning – svarvning och fräsning. Vi bearbetar alla material – järn och andra metaller, aluminium och plast.

Vi tillverkar bl.a. maskin-, motor- och verktygskomponenter på vår verkstad för allt från oceangående fartyg till processindustrin, mindre maskiner och olika typer av utrustning. Vi kan också tillverka färdiga produkter. Komponenteras storlek kan sträcka sig från mindre än en centimeter och ända upp till 1,5 meter.

Svarvning

Vi svarvar delar och stycken av de vanligaste materialen. Vi har en maskinpark bestående av ett flertal svarvar.

Fräsning

Vi fräser delar och stycken av de vanligaste materialen. Vi kan bearbeta både väldigt små och väldigt stora stycken.

Kompletterande tjänster

Rengöring, ytbehandling och lackering

Material och lagring

Vi kan lagra material, ej färdigställda produkter och färdiga produkter åt våra kunder.

Nortech Metal Oy

Nortech Metal Oy är ett mångsidigt företag som i över 20 år bedrivit maskintillverkning i Storkyro. Våra företagskunder får betydande konkurrensfördelar av vår stabila produktkvalitet, höga precision och störningsfria leveranser. Vi tillverkar diverse maskindelar och komponenter med fräsning och svarvning för våra kunder. Vi arbetar med järn och andra metaller, stål, aluminium och plast.

Vår moderna och mångsidiga maskinpark gör att vi alltid kan erbjuda den mest ändamålsenliga tillverkningsmetoden till konkurrenskraftiga priser. Vårt serviceåtagande begränsar sig inte enbart till komponenttillverkning. Samarbetet med våra kunder och helhetsperspektivet står i centrum för att vi alla ska slippa onödigt arbete och onödiga kostnader. Ta kontakt med oss när du vill satsa på långsiktig lönsamhet.

Let’s Make The Future Together

Bland våra kunder finns:

abb3
PEL_logo2015 web
black_bruin_logo web