Vårt certifierade kvalitetsledningssystem

För att garantera exakta resultat med hundraprocentig precision enligt kundens bilder och mått har vi satsat på en modern maskinpark och erfaren personal. Vi har en 3D-mätstation som gör det möjligt att tillverka delar med en precision på upp till 1/1000 mm. Precisionstillverkning kräver korrekt och regelbundet kalibrerade mått och mätstationer. Det är viktigt för oss att detta fungerar bra varför vi har outsourcat kalibreringen till en certifierad utomstående aktör.

 

Vårt företag är ISO 9001-kvalitetscertifierat och ISO 14001-miljöcertifierat (öppna dokument). Vår kvalitetschef har i uppgift att omsätta dessa standarder till verksamhetsmodeller i det dagliga arbetet. God verksamhets- och produktkvalitet innebär till syvende och sist ett smidigt jobb för alla.

 

Miljöledningssystemet är en del av kvalitetsledningssystemet. Vi återvinner alla metallflisor och emulsioner som vi använder vid maskintillverkning. Vi återvinner även övrigt avfall enligt gällande lagar och regelverk.

 

Kvalitetsledningssystemet är mer än bara ett papper för oss – det är en vägvisare som gör oss mer effektiva i alla led.

 

Kvalitet är konkreta gärningar:

  • Marknadens modernaste och bästa maskiner
  • Kompetent personal som möter kundens krav
  • I nästan samtliga fall två identiska fleroperationsmaskiner, två separata produktionslokaler
  • Kompetens och insikt för val av rätt produktionsmetod
  • Viljan att se det större perspektivet
  • Korrekt kalibrerade mått och mätstationer med extern tillsyn
  • Certifierade kvalitets- och miljöledningssystem
  • Kvalitetschef

Kontaktuppgifter

Kristian Viertola
Kvalitetschef
Tel. +358 50 465 8884
kristian.viertola(at)nortech.fi