Material och lagring

Ju längre vi samarbetar med våra kunder, desto mer omfattande blir samarbetet. Utöver maskintillverkning vill allt fler kunder ha en samarbetspartner med komplett service.

Försäljning av råmaterial ingår inte i vår kärnverksamhet men tillgång till råmaterial och lagerhållning är av central vikt för en god konkurrensförmåga och leveranssäkerhet. Därför följer vi upp materialåtgången på lång sikt och anpassar lagerhållningen därefter. Vi kan införskaffa material från hela världen för de av våra kunder som behöver det. Vi kan tillverka produkterna av våra egna eller kundens material. Vi kan också förvara råmaterial eller arbetsmaterial åt kunden.

Vi har 1000 pallplatser och ett stångförråd. Alla våra lagerlokaler är uppvärmda, inklusive råmaterialförrådet. Vi kan förvara material, ej färdiga produkter och färdiga produkter åt kunden. Förvaring avtalas från fall till fall och vi upprättar ett mer omfattande kundavtal som kan omfatta flera steg från tillverkning till ytbehandling, montering och förvaring.

De följande bilder presenterar två sätt att kontrollera leveranskedjan.

Leveranskedjans totala genomgångstid beroende på gjuteriets placering är 8-19 veckor och kundföretaget har fullt ansvar för leveranskedjans funktionalitet. Dessutom har kunden bundit omfattande kapital till lagret.

Var sätt är annorlunda.

Leveranskedjans totala genomgångstid beroende på gjuteriets placering är 7-17 veckor. Kundföretaget och Nortech delar på asvaret för leveranskedjans funktionalitet. Dessutom binder inte kunden kapital till lagret.

KONTAKTUPPGIFTER

 

Antti Iivari
Försäljning och Utvecklingsdirektör
Tel. +358 50 357 8075
antti.iivari(at)nortech.fi

 

Reima Pukkinen
Produktionsdirektör
Tel. +358 50 465 8844
reima.pukkinen(at)nortech.fi