Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande betyder för oss på Nortech att vi tar ansvar för våra kunder, vår personal och våra samarbetspartner.

 

Likabehandling, icke-diskriminering, duktigt ledarskap, en god arbetsmiljö och friska medarbetare är oerhört viktigt för oss. Vi förutsätter att såväl vår personal som våra samarbetspartner respekterar mänskliga rättigheter.

 

Personal som befinner sig i ständig utveckling och ett omfattande samarbetsnätverk utgör en stabil grund för Nortech att leverera tjänster av högsta kvalitet för den mångfald av kunder som vi arbetar med.