Sertifikaatit

Sertifioidut johtamisjärjestelmät –
Laatua ja ympäristövastuuta

Toimimme kaikessa noudattaen voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Varmistamme henkilöstömme turvallisuuden ja hyvinvoinnin noudattamalla asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia. Päivittäisessä toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomiota ympäristövastuullisuuteen.

ISO 9001 laatujärjestelmä

Uusin johtamisjärjestelmäsertifikaattimme

Meillä on käytössämme ISO 9001 -sertifioitu laatujärjestelmä, joka on toimintamme ydin. Laatujärjestelmä on meille enemmän kuin paperi – se on ohjuri, jolla voidaan parantaa kaikkien toimintaa. Se ohjaa meitä laadun mittaamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen, sekä parantamaan kilpailukykyämme ja tehokkuuttamme, yhdessä. Laatupäällikkö vastaa, että standardeista jalostuu jokapäiväistä työskentelyä parantavia toimintamalleja. Hyvä laatu toiminnassa ja lopputuotteissa tarkoittaa kaikille sujuvampaa työtä.

Tuotteiden ja osien laatuun olemme panostaneet modernilla konekannalla ja huolehdimme, että niitä käyttävät kokeneet ammattilaiset. Mittatarkkoja osia valmistettaessa on tärkeää, että mitat ja mittalaitteet ovat oikein ja säännöllisesti kalibroituja. Haluamme varmistaa, että nämä meille hyvin tärkeät asiat ovat kunnossa ja olemme siksi ulkoistaneet kalibrointityön sertifioidulle ammattilaiselle.

ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Uusin ympäristösertifikaattimme

Lisäksi Nortech on ISO 14001 ympäristösertifikaatin saanut toimija. Ympäristöjärjestelmämme ohjaa meitä toiminnan ekologisessa optimoinnissa ja resurssien kierrätyksessä, varmistaen, että jätteemme ovat asianmukaisesti käsiteltyjä. Kierrätämme kaikki metallilastut ja koneistuksessa käytettävät emulsiot, sekä muut jätteet aina lakien ja asetusten mukaan.

Laatu on konkreettisia tekoja:
• Modernit ja markkinoiden parhaimmat koneet
• Henkilökunta, jolla osaamista ja kykyä ottaa vastuu asiakkaan vaatimuksista
• Vähintään kaksi jokaista avaintyöstökonetta
• Näkemys ja osaaminen valita oikea tuotantomenetelmä
• Halu katsoa omaa työtä pidemmälle
• Järjestelmällisesti kalibroidut mittalaitteet ja näiden ulkopuolinen valvonta
• Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät
• Laatupäällikkö

Tutustu myös muuhun vastuullisuuteen Nortech Metal Oyllä

Kerromme mielellämme lisää – ota meihin yhteyttä!

Kristian Viertola
Laatupäällikkö
p. +358 50 465 8884
kristian.viertola@nortech.fi

Scroll to Top