Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuullisuus –
Asiakkaat, henkilöstö, kumppanit

Panostamme yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen, hyvään johtamiseen, sekä työntekijöidemme turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme osaamista ja rakennamme kestäviä kumppanuuksia. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan vahvista palvelujemme laatua, vaan myös tukee monimuotoisen asiakaskuntamme tarpeita ja edistää koko toimialan vastuullista kehitystä.

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus

Keskeistä liiketoiminnassamme on yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen. Tämä näkyy johdonmukaisena sitoutumisena hyvään johtamiseen, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseen. Edellytämme ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä työntekijöiltämme että kumppaneiltamme. Sosiaalinen vastuullisuus on käytännön toimia, jotka tukevat jokaisen oikeutta reiluun ja turvalliseen työympäristöön.

Henkilöstön kehittäminen ja työkyvyn ylläpito

Henkilöstömme osaamisen kehittäminen on keskeinen prioriteettimme, sillä uskomme, että ammattitaitoinen henkilöstö on yrityksemme menestyksen ydin. Heidän asiantuntemuksensa on laadukkaiden palveluidemme perusta, ja siksi investoimme heidän ammattitaitoonsa ja työkykyynsä. Yhteistyöverkostomme avulla luomme vahvan pohjan, joka tukee henkilöstömme kasvua ja hyvinvointia.

Tutustu myös muuhun vastuullisuuteen JV Nortech Metal Oyllä

Sosiaalinen vastuu käytännössä

  • Panostamme turvalliseen ja miellyttävään työympäristöön
  • Toimimme arjessa periaatteidemme mukaisesti
  • Kannustamme työntekijöiden ja työyhteisön osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen
  • Työkyvyn ylläpitoa tuemme mm. tyky-etuuksilla
  • Tavoitteenamme on tapaturmaton työpaikka, kannustamme henkilöstöämme havainnoimaan huoltotarpeita, työturvallisuusriskejä ja raportoimaan niistä

Kerromme mielellämme lisää – ota meihin yhteyttä!

Kristian Viertola
Laatupäällikkö
p. +358 50 465 8884
kristian.viertola@nortech.fi

Scroll to Top