Om oss

Styckpriset är alltid av stor betydelse inom industrin. Ännu viktigare är det med att produkterna motsvarar kundens krav och levereras i rätt tid. Om toleranserna för en komponent överskrids och komponenten sedan monteras i en maskin uppstår det förr eller senare en förslitningskedja i maskinen med kostnader som mångfalt överskrider de små besparingarna i inköpspriset.

 

”En dubbel maskinpark och kompetent personal garanterar våra kunder hög leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivetet.”

 

Vår verksamhet och produktion vilar på vår förmåga att betjäna kundföretag som satsar på långsiktig lönsamhet och företagets varumärke. Företagets värde testas i det riktiga livet där produkten och tjänsten antingen motsvarar löftena eller inte. Nortechs uppgift är att vara en samarbetspartner åt företag som tillverkar och marknadsför produkter som är värdefulla årtionde efter årtionde.

 

God planering lägger grunden för en trygg framtid

 

Nortechs löfte är Let’s Make the Future Together, vilket innebär strategiska investeringar i såväl produktions- som personalresurser. Hörnstenen i vår tillverkning är vår dubbla maskinpark som garanterar säkra leveranser oavsett omständigheter. Dessutom har vi delat upp vår tillverkning på två olika produktionslokaler. För att kunna garantera att slutresultatet motsvarar kundens krav har vi utöver maskinparken satsat på mätstationer och extern kalibrering.

 

Kompetent personal

 

En kärnfaktor är kompetensen och yrkesstoltheten hos varje tekniker – något som är av stor betydelse för en hög kvalitet. Vi vill hålla fast vid detta genom att arbeta för att vår personal ska vara högkompetent och må bra. Maskintillverkning är alltid ett samarbete mellan maskiner och människor där yrkeskompetens, erfarenhet och framför allt ansvarstagande är av stor betydelse. Vår produktionspersonal får idel positiv feedback av våra kunder för sin kommunikationsförmåga och kompetens vid val av de mest produktiva tillverkningsmetoderna.

 

En samarbetspartner som tänker på kundens bästa

 

Vårt serviceåtagande begränsar sig inte enbart till komponenttillverkning. Det handlar om samarbete med våra kundföretag och förmågan att vara flexibel när det gäller som mest. Det är ett helhetsgrepp där vi alla slipper onödigt arbete och onödiga kostnader. Bli vår samarbetspartner när du vill satsa på långsiktig lönsamhet.

 

Let´s Make the Future Together

Video: Miika Soini

JV NORTECH METAL OY

  • Grundat 1996
  • Omsättning ca 7 m €
  • 41 anställda
  • Produktions- och lagerlokaler 6 000 m2
  • Våra kunder är globala maskintillverkare